<transcy>onatsu<br>to go "After Lunch" tote bag</transcy>
<transcy>onatsu<br>to go "After Lunch" tote bag</transcy>

onatsu
to go "After Lunch" tote bag

(税込)
含稅。 派送費在結帳時計算。

產品信息

與插畫家onatsu的第二次合作 托特包

外賣系列
"After Lunch"

創作者

onatsu

WebDesigner /插圖畫家

從背包旅行返回後,他開始了自己的職業生涯,作一名網頁設計師和插畫家。它具有超脫現實且不會太可愛的插圖。
Instagram | @onatsu_moga

材料

100%棉布

尺寸